گروه خونی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

اگر شما به تزریق خون یا پیوند عضو نیاز داشته باشید، پزشک می‌تواند از نوع گروه خونی شما برای تشخیص این موضوع استفاده کند که آیا خون شما با خون اهدا شده یا اندام اهدا شده سازگاری دارد یا خیر. تعیین گروه خونی نیز به وجود آنتی‌ژن‌های خاصی در سلول‌های قرمز خون (RBCs) بستگی دارد. آنتی‌ژن‌ها همان پروتئین‌هایی هستند که واکنش سیستم ایمنی را به تولید آنتی‌بادی‌ها برانگیخته می‌کنند. به‌طور کلی، ۴ نوع گروه خونی شناسایی شده است:

-گروه خونی A که حاوی آنتی‌ژن‌های نوع A است.

-گروه خونی B که حاوی آنتی‌ژن‌های نوع B است.

-گروه خونی AB که حاوی آنتی‌ژن‌های نوع A و B است.

-گروه خونی O که حاوی هیچ کدام از آنتی‌ژن‌های نوع A و B نیست.

همچنین خون هر فردی براساس Rh مثبت (+) یا Rh منفی (-) طبقه‌بندی می‌شود. خود Rh نیز براساس وجود یا عدم وجود پروتئین خاصی در RBCs به نام rhesus factor تعیین می‌گردد.

تعیین گروه خونی به پزشکان کمک می‌کند تا نوع خون اهدایی متناسب با گروه خونی شما را به‌درستی انتخاب کنند. بعضی از گروه‌های خونی حاوی آنتی‌بادی‌هایی هستند که واکنش‌های سیستم ایمنی را بر علیه گروه‌های خونی دیگر برانگیخته می‌کنند. به‌طور کلی می‌توان چارچوب زیر را درباره گروه‌های خونی ارائه کرد:

-اگر گروه خونی‌تان A است، فقط باید از گروه‌های A و O خون دریافت کنید.

-اگر گروه خونی‌تان B است، فقط باید از گروه‌های B و O خون دریافت کنید.

-اگر گروه خونی‌تان AB است، می‌توانید از گروه‌های A، B، AB یا O خون دریافت کنید.

-اگر گروه خونی‌تان O است، فقط باید از گروه خونی O خون دریافت کنید.

 

چارچوب جزئی‌تر و دقیق‌تر گروه‌های خونی نیز به ترتیب زیر است:

-افراد دارای گروه خونی O منفی فقط می‌توانند از گروه خونی O منفی خون دریافت کنند.

-افراد دارای گروه خونی O مثبت می‌توانند از گروه خونی گروه خونی O مثبت و گروه خونی O منفی خون دریافت کنند.

-افراد دارای گروه خونی A منفی فقط می‌توانند از گروه خونی A منفی و گروه خونی O منفی خون دریافت کنند.

-افراد دارای گروه خونی A مثبت می‌توانند از این گروه‌ها خون دریافت کنند: O منفی، O مثبت، A منفی و A مثبت.

-افراد دارای گروه خونی B منفی فقط می‌توانند از گروه خونی O منفی و گروه خونی B منفی خون دریافت کنند.

-افراد دارای گروه خونی B مثبت می‌توانند از این گروه‌ها خون دریافت کنند: گروه خونی O منفی، گروه خونی O مثبت، گروه خونی B مثبت و گروه خونی B منفی.

-افراد دارای گروه خونی AB منفی می‌توانند از این گروه‌ها خون دریافت کنند: گروه خونی O منفی، A منفی، B منفی و AB منفی.

-افراد دارای گروه خونی AB مثبت نیز می‌توانند از همه گروه‌ها خون دریافت کنند.

درواقع اگر شما دارای گروه خونی AB باشید، «گیرنده همگانی» ‌هستید و می‌توانید از همه گروه‌های خونی، خون مورد نیاز خودتان را دریافت کنید. همچنین اگر دارای گروه خونی O باشید، «اهداکننده همگانی» محسوب می‌شوید. 

نویسنده : سلامت بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 22 آذر 1396 ساعت: 13:25
برچسب‌ها : گروه خونی,سلامت,